ראשי » תביעות נזיקין

עורך דין לתביעות נזיקין

עורך דין נזיקין וביטוח

רשימת הישגים והצלחות בתביעות

בחיי היום יום אנו מוקפים במידע ותוכן אבל שעה שעלינו לפעול לצורך שמירה על זכויותינו ישנה חשיבות מרבית בקבלת ייעוץ משפטי מקצועי ונכון.

לעיתים הגבולות מטשטשים בין סוגי הפגיעות השונות באופן שלא ניתן לדעת בבירור, האם מדובר בתאונת דרכים רגילה או בתאונה שתחשב כתאונת עבודה, או מתי יש לפנות למשרד הביטחון ומתי למוסד לביטוח לאומי. סיוע של עורך דין נזיקין – יאפשר קבלת ייעוץ בהתאם לנסיבות המקרה הפרטני שלכם, ובאופן שאתם תוכלו למצות את זכויותיכם ע"פ דין.

כאשר אתם פונים לעורך דין לצורך קבלת ייעוץ, יידעו אותו על קיומן של פוליסות ביטוח שבבעלותכם. מועד הפנייה והאופן בו היא נעשית אל חברת הביטוח יכולים להשפיע אף הם על זכויותיכם. לעיתים הנפגע אינו מודע לכלל זכיותיו כגון העובדה, כי כלל ילדי ישראל מבוטחים בפוליסות ביטוח ע"י משרד החינוך או העובדה כי גם אדם אשר היה אשם בתאונת דרכים יהיה זכאי לקבלת פיצוי וסעד.

לכן כאשר אנו או יקירנו נפגעים – חשוב להיוועץ עם עורך דין נזיקין מנוסה וזאת על מנת שזכויותינו לא יפגעו.

תביעות נזיקין

מרביתנו מכירים את תביעות הנזיקין מכח פקודת הנזיקין, תביעות שנועדו לסייע במקרים של נזק לגוף או לרכוש כתוצאה של רשלנות ו/או התרשלות ו/או זדון וכדומה.

פחות מוכרים החוקים הנוספים אשר על אף היותם ספציפיים וחיצוניים לפקודת הנזיקין, גם הם אשר קובעים סטנדרט לאופן ההתנהגות הנדרשת מאדם או גוף מסויים ואשר סטייה ממנו תהווה עילה להגשת תביעה בגין הנזקים שנגרמו לניזוק.

ואולם, מאחר וחלק מהתביעות מתיישנות כעבור 3 שנים בלבד מיום שקמה העילה להגשה, חשוב להיעזר בעורך דין לבחינת התיק והזכויות המשפטיות שעומדות לנפגע.

למשרדנו נסיון רב השנים בתחום זה אשר גם בו קיימת חשיבות להכוונה מקצועית וליווי משפטי שכן כך למשל חלק מהתביעות מכח חקיקה ספציפית מתיישנות כעבור 3 שנים בלבד ולא לפי תקופת ההתיישנות המוכרת של 7 שנים.

רשימת ההישגים וההצלחות בתביעות

דוגמאות לתביעות בגין עוולות שבפקודת הנזיקין [נוסח חדש]
תביעות בגין עוולת הרשלנות –
התנהגות רשלנית מצד כל אדם אשר הובילה באופן ישיר להתרחשותו של נזק לניזוק עשויה להקים עילה לתביעת פיצויים בגין הנזקים שנגרמו לניזוק בבית המשפט מהמתרשל. המתרשל יכול שיהא אדם פרטי או גוף ציבורי, המעשה הרשלני יכול שיהא במעשה או במחדל של המתרשל.
המקור החוקי העיקרי להגשת תביעת רשלנות מצוי בסעיפים 35, 36 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]:

"עושה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה אותן בנסיבות או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה אותן באותן נסיבות, או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיונות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות – הרי זו התרשלות; ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג פי שנהג, הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו לנזק לזולתו עושה עוולה".

החובה האמורה לעיל מוטלת כלפי כל אדם וכלפי בעל כל נכס, כל מקום שאדם סביר היה צריך באותן הנסיבות לצפות מראש התרחשותו של נזק הנובע מהמעשה או המחדל של המתרשל.
על מנת שיוכל התובע לזכות בפיצוי בגין הנזק שנגרם לו כתוצאה מהתנהגות רשלנית של אחר עליו להוכיח כי המזיק (הנתבע) חב חובת זהירות כלפיו וכי חובה זו הופרה על ידי המזיק. אולם עצם קיומה של התנהגות רשלנית לא תזכה את התובע בפיצוי ועליו להוכיח התרחשותו של נזק אשר בינו ובין ההתרשלות קיים קשר סיבתי – דהיינו, כי הנזק אשר התרחש ובגינו נתבעים הפיצויים נגרם כתוצאה ישירה מההתנהגות הרשלנית של המזיק.
האמור לעיל הינו הבסיס לכל תביעת נזיקין בגין רשלנות, אשר כאמור יכולה להיות מוגשת נגד כל אדם או גוף אשר בשל מעשיו או מחדליו, המהווים התנהגות רשלנית, נגרם נזק לתובע.

ייצוג משפטי הולם איננו מותרות – הוא חובה!

ייצוג של עורך דין תאונות מקצועי ומנוסה בדיני נזיקין מביא תוצאות גבוהות ומיטביות לאין ערוך מאשר בלעדיו.

אם אתם שוקלים להגיש תביעת נזיקין בשל תאונת דרכים, תאונת עבודה או בשל רשלנות רפואית, אל תחשבו פעמיים, התקשרו עכשיו: 03-7515566 או השאירו פרטים כאן ונחזור אליכם: